TEL: +386 1 500 30 30    EMAIL: zlindra@zlindra.si    IZBERITE JEZIK: 

PREDSTAVITEV IN VIZIJA

Podjetje Žlindra d.o.o. se ukvarja z galvansko zaščito izdelkov iz kovin in stisnjenega grafita. Izhajamo iz starega družinskega podjetja z začetki v letu 1948. Z leti smo se uveljavili na domačem in mednarodnem trgu.
Danes smo sestavni del pohištvene industrije, del elektro in finomehanične industrije, sodelujemo s proizvajalci vodovodnih armatur in smo vključeni v svetovno avtomobilsko industrijo.
Ponujamo zahtevnejše obdelave, kot so: bakrenje, nikljanje, kositranje, kromiranje, zlatenje …

Osredotočenost na odjemalce

V podjetju Žlindra se zavedamo odvisnosti od svojih odjemalcev. Za dolgoročno poslovanje je pomembno, da razumemo naročnikove potrebe in pričakovanja. Naše vodilo je, da jih izpolnimo in tudi presežemo.

Vključenost zaposlenih

Zaposleni na vseh ravneh se moramo zavedati, da s svojim delom vplivamo na izvedbo storitev. Samo polna vključenost zaposlenih omogoča, da se njihove sposobnosti uporabijo v dobro delovanje podjetja.

Nenehno izpopolnjevanje

Nenehno izpopolnjevanje je temeljno načelo nadzora kakovosti in je glavni cilj v podjetju Žlindra.

 

VIZIJA

Dolgoročni cilj podjetja je, fleksibilnost s sposobnostjo prilagajanju svetovnemu povpraševanju po vrsti obdelav in količinam povpraševanja na račun selitve proizvodnje po kontinentih.
Podjetje Žlindra se želi kljub veliki konkurenci iz tujine, obdržati kot zanesljiv, urejen, sodoben poslovni partner, zanimiv za sodelovanje s podjetji v Sloveniji in tujini.